BUSINESS UNUSUAL

Våra kunder är i förändring eller står inför ett ökat förändringstryck. Man vill utveckla strategier som ska implementeras i hela organisationen eller så vill man bryta mönster i kulturen. En del vill etablera sig på en ny position på marknaden eller öka effektivitet, kvalitet och lönsamhet.

Oavsett om man siktar på tillväxt eller behöver skala ned verksamheten är vår kompetens och mångåriga erfarenhet efterfrågad både i Sverige och internationellt.

 

Fler och fler, allt från ägarledda fåmansbolag till globala industrikoncerner inser möjligheten i att aktivt arbeta med det som vi på Dill är bäst på, nämligen att förena människor och affärer.

Vi har under de senaste 40 åren bevisat att våra kunder med egen kraft kan prestera och skapa resultat som tidigare inte varit möjligt. Både företaget och alla människorna i företaget växer.

De här kunderna ser kulturen som en konkurrensfördel för att attrahera nya medarbetare och kunder. En kultur som bygger framgångsrika människor och affärer med en tydlig identitet för omgivningen.

 

Exempel på Business unusual

  •   Genomlysningar av hela företag som ersätter dagens oanvändbara medarbetarundersökningar 
  •   Skräddarsydda utvecklings- och förändringsprocesser för nya resultat i företagets kultur &  affär 
  •   Utveckling av företagets ledarskap & medarbetarskap för nya hållbara resultat
  •   Strategisk ledningsutveckling som eliminerar strategiläckage i företaget
  •   Individuell coaching och rådgivning
  •   Team och ledningsgruppsutveckling
  •   Inspirerande föreläsningar och workshops om hur företagskulturer kan åstadkomma fantastiska resultat – eller tvärtom

Produkter

      Under utveckling och presenteras snart.