Dill är en strategisk partner i utvecklingen av våra kunders affär och resultat. Vi älskar människor och affärer och därför bygger vi effektiva och hälsosamma företagskulturer

Våra kunder är allt från små familjeföretag till globala börsnoterade industrikoncerner.

Det som är gemensamt för alla är övertygelsen om kraften i att bygga lönsamma företag inifrån

Företagskultur & strategi

Varför det är så svårt att implementera strategier...

Att besluta om företagets strategier kan vara nog så utmanande. Men att förverkliga dessa i hela företaget är skillnaden mellan succé och misslyckande. Vi ser många företag med strategiläckage där man inte tar hänsyn till de psykologiska mekanismerna i förändring.

Dill utvecklar kulturen så den levererar strategin.

Det här ska du förvänta dig

Dill levererar alltid...

På Dill är vi alla seniora konsulter med lång erfarenhet av att utveckla affärer och människor och vi delar samma filosofi när vi bygger högpresterande och hälsosamma företagskulturer. Hos oss får du all vår samlade kompetens från 36 års erfarenhet av företagsutveckling i 50 länder

Nyheter

Här hittar du nyheter om Dill och vårt arbete...

Vi tackar vår senaste kund KraftPowercon för förtroendet och ser framåt mot det fortsatta arbetet.

Dill utökar det internationella arbetet och just nu driver vi projekt i 8 länder.